Home... Krajowy Rejestr Dłuznikow miesięczne
Krajowy Rejestr Dłuznikow

Jesteś tutaj: >>>>>>Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych? Co to jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych? Bankowosc Elektroniczna 24 bez baz dla bezrobotnych Warszawa on this page. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) wprowadzony przez ustawę z 20 sierpnia 1997 r.

O Krajowym Rejestrze Sądowym. RDN ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów.

Niewątpliwie weryfikacja zamieszczonych w RDN informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami. W odniesieniu do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą - jeśli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Akcyza Samochodowa bez sprawdzania baz Warszawa. Wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, gdyż majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania albo umorzono przeciwko niemu egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, 3. Dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, 4. Osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, 5. Osoby obciążone, których zaległość przekracza okres 12 miesięcy. Zobacz również: Wpis do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na wniosek Podstawową jednak możliwością jest wpis dłużnika do RDN na wniosek wierzyciela.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl