Home... Koszty Uzyskania Przychodu Działalność Gospodarcza bez sprawdzania baz
Koszty Uzyskania Przychodu Działalność Gospodarcza

Co To Jest Saldo Bieżące na dowód. Czy Urząd Skarbowy Może Sprawdzić Konto Osobiste pierwsza there. Koszty uzyskania przychodu Są to wydatki, jakie ponosi podatnik w celu uzyskania przychodu z poszczególnego źródła. Przepisy ustaw podatkowych (ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych) nie wymieniają wydatków, które uznawane są za koszty uzyskania przychodów. Zawierają jedynie katalog wydatków, które za takie koszty nie mogą być uznane. Ustalenie zatem wydatku, który może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów nie jest wcale łatwe. Podatnik musi pamiętać, że powszechnie uznaje się (co potwierdza także orzecznictwo), że wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów to wydatki, co do których podatnik wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przez podatnika przychodu. Czasami jednak między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem nie zachodzi związek bezpośredni, czyli nie jest możliwe wykazanie, że poniesienie konkretnego wydatku posłużyło uzyskaniu konkretnego przychodu.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl