Home... Jednolity Plik Kontrolny Dla Kogo dla bezrobotnych

Jednolity plik kontrolny wprowadzany jest stopniowo już od 1 lipca 2016 r. O tym, czy i KIEDY dany podmiot (przedsiębiorca, organizacja pozarządowa, instytucja kultury, szkoła) musi spełniać obowiązki związane z JPK, decyduje jego (podmiotu) wielkość, rodzaj prowadzonej księgowości, a także to, czy jest, czy nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT. UWAGA: zamieszczona tu informacja dotyczy tylko jednego momentu – 1 stycznia 2017 r. Jak Wyjść Z Biku bez bik here.

Kredyt Bez Biku Dla Zadłużonych bez bik Warszawa. Jakość Życia W Polsce 5000 zł Warszawa. Dec 14, 2017 - Kogo obowiązuje Jednolity Plik Kontrolny? Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest plikiem zawierającym informacje o operacjach.

Nie piszemy o tym, kogo obejmą obowiązki związane z JPK w kolejnych okresach (1 lipca 2017, 1 stycznia 2018 i 1 lipca 2018). Koncentrujemy się tylko na tej grupie organizacji pozarządowych, która będzie musiała spełniać wymagania związana z JPK już od 1 stycznia 2017 r. Od 1 stycznia 2017 r. Organizacja pozarządowa, która: • prowadzi księgowość w programie komputerowym, • jest czynnym płatnikiem podatku VAT, oraz • spełnia kryteria bycia małym lub średnim przedsiębiorcą MUSI bez wezwania, comiesięcznie przekazywać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych dane z ewidencji VAT w formie JPK. Co to jest jednolity plik kontrolny? Jednolity plik kontrolny to sposób na komunikowanie się z administracją skarbową (urzędami skarbowymi, ministerstwem finansów). Do tej pory służył do tego głównie papier.

Jednolity Plik Kontrolny Dla Kogo
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl