Home... Ing Onlina od ręki Warszawa

Sep 8, 2016 - Sprawdź aktualne kursy walut w banku ING i porównaj z kursem euro, dolara, funta i franka na ekantor.pl - wymieniaj waluty online taniej!

Ing Online Bankowość Internetowa

W trosce o lepsz± ochronê danych i dostosowanie do zmian w prawie ochrony danych zmienili¶my regulamin oraz politykê prywatno¶ci. Poni¿ej mo¿esz zapoznaæ siê ze szczegó³ami.

Polityka prywatno¶ci: Definicje 1. Serwis: oznacza portal internetowy udostêpniony w domenie internetowej pod adresem ino.online i pokrewnych tj. I-o.pl, ino24. Big Credit Opinie od ręki. pl, inowroclawianka.pl, 2.

Administrator: oznacza firmê Ino-online Media, ul. Koszt Instalacji Co W Mieszkaniu 50m bez baz dla bezrobotnych. Szczê¶liwa 1, 88-100 Inowroc³aw, NIP: 556-181-85-16, 3. Ustawa: oznacza ustawê z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Z 2011 r., Nr 203, poz.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl