Home... Hipoteka A Zastaw bez bik i krd
Hipoteka A Zastaw

Zobowiązania podatkowe, nawet te zabezpieczone hipoteką lub zastawem ulegają przedawnieniu. Zasadniczo zastaw może zostać ustanowiony na rzeczach ruchomych lub na prawach zbywalnych (np. Zastaw można porównać do hipoteki, z tą.

W poprzednich wpisach na blogu dotyczących sposobów przybliżyłem poręczenie oraz hipotekę umowną. W kolejnej publikacji z tego cyklu chciałbym omówić zastaw rejestrowy, który jest również bardzo często stosowany w praktyce bankowej. Co to jest zastaw rejestrowy? Zastaw rejestrowy jest odmianą zastawu zwykłego, który uregulowany jest w kodeksie cywilnym. Zastaw jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym rzecz ruchomą w celu zabezpieczenia wierzytelności. Na jego mocy wierzyciel (np. Instalacja Co Gazowa 5000 zł.

Bank) może zaspokoić się z obciążonej rzeczy bez względu na zmiany jej własności i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika, czyli takimi, którzy nie zabezpieczyli swojej wierzytelności zastawem. Zastaw rejestrowy różni od zastawu zwykłego przede wszystkim tym, że strony umowy zastawniczej mogą postanowić, aby zastawiony przedmiot pozostawić osobie, która go zastawiła. Może ona zatem nadal z niego korzystać np. Creditpl na konto Warszawa.  w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Zastaw rejestrowy będąc ograniczonym prawem rzeczowym, podobnie jak, zapewnia uprawnionemu (w tym wypadku wierzycielowi) określone prawa do rzeczy.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl