Home... Firmy Oddłużające na raty

Administratorem podanych powy¿ej danych osobowych jest Comperia. Krajowy Rejestr Dluznikow na konto Warszawa here. pl S.A. Z siedzib± w Warszawie (02-673), przy ul.

Firmy Oddłużające Kredyty

Frank Kredyt 1500 zł Warszawa. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zosta³y przekazane dobrowolnie i bêd± przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyra¿enia odpowiedniej zgody na udostêpnianie danych osobowych w celach marketingowych zwi±zanych z przedstawieniem oferty do podmiotów wspó³pracuj±cych z Comperia.pl S.A., dane osobowe mog± byæ przetwarzane w celach marketingowych zwi±zanych z przedstawieniem oferty, udostêpniane podmiotom wspó³pracuj±cym z Comperia.pl S.A. Health Finance Opinie bez przelewu. Z bran¿y bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferuj±cym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mog± byæ równie¿ udostêpniane podmiotom upowa¿nionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyj±tku posiada Pani/Pan prawo dostêpu do tre¶ci swoich danych, ich poprawiania oraz ¿±dania zaprzestania ich przetwarzania.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl