Home... Filmy Podobne Do Trzynastki dla bezrobotnych
Filmy Podobne Do Trzynastki

Wredne dziewczyny Hot chick Dziewczyny z dru¿yny 3 raczej nie Mo¿e 'cze¶æ Tereska' 'spustoszenie' (Ang. Havoc), 'my dzieci z dworca zoo', 'piêkna i szalona' (Ang. Crazy/beautiful), 'Purgatory House', 'Fucking amal', 'Z³o' (Film z 2003), 'Paranoid Park', 'Bia³y Oleander', 'dzieci z leningradzkiego' (w³a¶ciwie to niepodobne, ale opowiada o problemach bezdomnych dzieci i mo¿e akurat trafiæ w twój gust) Te pogrubione chyba najbardziej podobne. Ale przejrzyj na filmweb wszystkie które poda³am, s± o trudnej m³odzie¿y mo¿e cie zainteresuje. Stylizacje faktycznie by³y ¶wietne, ale z tego co pamiêtam g³ówna bohaterka Natalia interesowa³a siê mod±. Dlatego te¿ przyk³ada³a du¿o uwagi do swojego wygl±du, bo w ten sposób chcia³a wyraziæ siebie.

A jej kole¿anka Martyna by³a modelk±, i w tym zawodzie raczej wymagane jest bycie 'na czasie' z mod± i ¶ledzenie ogólnych trendów. Filarum .pl dla bezrobotnych there. Bank Śląski Opinie 5000 zł Warszawa more. Oczywi¶cie nie dos³ownie, ale zazwyczaj to le¿y gdzie¶ w psychice takiej dziewczyny.

Doszukiwanie siê tutaj psychologicznych potrzeb 'bycia zauwa¿on±' to chyba trochê za mocne stwierdzenie. Nie wykluczam, ale przecie¿ wiêkszo¶æ dziewczyn w ich wieku w³a¶nie do tego d±¿y. Bazy Dłużników od ręki on this page. Aby byæ zauwa¿on± i nie odstawaæ od t³umu.

Znacie jakies filmy podobne do trzynastki albo galerianek? - pytanie zadane przez użytkownika portalu samosia.pl. Jeżeli znasz odpowiedź na pytanie Znacie jakies filmy podobne do trzynastki albo galerianek? To koniecznie je dodaj. Dłużnicy Lista Osób Prywatnych online.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl