Home... Darowizna Podatek Od Jakiej Kwoty dla bezrobotnych
Darowizna Podatek Od Jakiej Kwoty

Darowizna od rodziców a podatek. Że po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku 9 637 zł zostanie dopełniony obowiązek. Jakie są sposoby finansowania.

Opodatkowaniu podlega wartość darowizny przekraczająca limity przysporzeń od jednej osoby, w ramach określonej grupy podatkowej. Czy Urząd Skarbowy Może Sprawdzić Konto dla bezrobotnych Warszawa. Jeśli w ramach darowizny otrzymano inne przysporzenie niż pieniądze, jej wartość należy oszacować – zgodnie z wartością rynkową danej darowizny. Jeśli wartość zostanie zaniżona –wówczas urząd skarbowy może zlecić jego wycenę- i naliczyć karne odsetki od wartości zaniżonej. Jednocześnie, jeśli zaniżenie wartości jest znaczne (ponad 30%) urząd może obciążyć podatnika kosztami wyceny (czyli wynagrodzeniem biegłego).

Od podatku istnieją jednak pewne zwolnienia, takie jak: • wspomniane kwoty wolne od podatku, • dodatkowa ulga mieszkaniowa, • zwolnienie z tytułu darowizny mieszkania. W przykładach przedstawiono opodatkowanie nadwyżki wartości darowizny ponad limity dla danej grupy podatkowej 9.637 zł – w I grupie podatkowej, 7.276 zł – w II grupie podatkowej, 4.902 zł – w III grupie podatkowej. Opodatkowanie w grupie I Jeśli najbliższa rodzina nie skorzystała z ulgi od zwolnienia (np. Nie dotrzymując terminu na złożenie oświadczenia) – lub jeśli darowizna nastąpiła na linii teściowie- zięć (synowa) – wówczas należy będzie odprowadzić podatek.

Wysokość podatku w grupie I • Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 3% • Darowizna przekraczająca limit darowizn o 9.000 zł. Podatek wyniesie – 9.000 x 3% = 270 zł. • Darowizna o wartości 10.279 – 20.556 zł (ponad limit) – podatek wynosi: 308,30 zł. + 5% nadwyżki ponad kwotę 10.278 zł. • Darowizna, której wartość przekracza limit o 15.000 zł.

Podatek wyniesie 308,30 zł + (15. Jak Napisać Darowiznę Połowy Samochodu bez sprawdzania baz there. 000 – 10.278)x5% = 308,30 + 236,10 = 545 zł (po zaokrągleniu). • Darowizna o wartości ponad 20.556 zł (ponad limit) – podatek wynosi: 822,20 zł + 7% nadwyżki ponad 20.556 zł • Darowizna, której wartość przekracza limit o 30.000 zł. Podatek wyniesie: 822,20 + (30.000 – 20.556)x 7% = 822,20 + 661,08 = 1483 zł. Zobacz też: Wysokość podatku w II Grupie • Darowizna o wartości do 10 278 (ponad limit) – podatek wynosi 7% • Darowizna przekraczająca limit darowizn o 9.000 zł. Podatek wyniesie – 9.000 x 7% = 630 zł • Darowizna o wartości 10.279- 20.556 zł ponad limit – podatek wynosi 719,50 zł i 9% od nadwyżki ponad 10.278 zł. • Darowizna, której wartość przekracza limit o 15.000 zł. Podatek wyniesie 719,50 zł + (15.000 – 10.278)x9% = 719,50 +424,98 = 1144 zł (po zaokrągleniu).

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl