Home... Co To Jest Jednolity Plik Kontrolny pierwsza
Co To Jest Jednolity Plik Kontrolny

Jacuzzi Dmuchane online Warszawa there. • Podziel się • • • • • • • Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 1. Gellow bez weryfikacji.  Jednolity Plik Kontrolny (JPK) Obecnie duzi, mali i średni przedsiębiorcy zobowiązani są do przekazywania określonych danych organom podatkowym w formie elektronicznej – generowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Aug 10, 2016 - Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? JPK to rozwiązanie informatyczne wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny? JPK to rozwiązanie informatyczne wprowadzone celem usprawnienia pracy organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających, w tym także tzw. Kontroli krzyżowych.

Od 1 stycznia 2018r. Obowiązek sporządzania JPK dotknie również mikroprzedsiębiorców. 2. Czym jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK)? Jednolity plik kontrolny jest formułą przekazywania danych organom podatkowym, w określonym formacie elektronicznym. Celem wprowadzenia JPK jest usprawnienie oraz pogłębienie procesu kontroli oraz - jeszcze przed kontrolą - identyfikacja głównych obszarów niezgodności raportowania podatkowego. Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem raportowanie w formie JPK są zobowiązani do dostarczenia danych o rozliczeniach w sposób zgodny z wytycznymi Ministerstwa Finansów.

Jednolity plik kontrolny wzorowany jest na wytycznych OECD. Do tej pory analogiczne regulacje zostały wprowadzone w Austrii, Francji, Luksemburgu, Portugalii oraz w Czechach (w zakresie VAT). 3. Od kiedy stosuje się przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK)? Przepisy dotyczące JPK stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r., Ministerstwo Finansów wskazuje jednak, że obowiązkiem raportowania w tej formule objęte są również okresy działalności przed tą datą. Obecnie obowiązkiem objęci są podatnicy – duzi, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl