Home... Co Podlega Zwrotowi Zaliczka Czy Zadatek 2000 zł
Co Podlega Zwrotowi Zaliczka Czy Zadatek

Zawierając umowę w której pojawiają się płatności różnego rodzaju stajemy często przed dylematem jak określić płatność wynagrodzenia, czy podzielić zapłatę na etapy, czy przewidzieć płatność zaliczki lub zadatku. Przy ostatnim pytaniu pojawia się też odwieczne pytanie czym różni się jedno od drugiego, czy przypadkiem to nie to samo i jak dokładnie opisać wszystko umowie, by uzyskać oczekiwany efekt. Zarówno zaliczka, jak i zadatek to formy stosowane przy zawieraniu umów. Różnica pomiędzy nimi jest jednak nie tylko językowa, stąd warto wiedzieć jakie konsekwencje wiążą się z taką, a nie inną formą. Zadatek Zadatek przekazywany jest przy zawarciu umowy albo w formie gotówkowej, albo przelewem na wskazany w umowie rachunek bankowy. Alior Bank Pożyczka Bez Zaświadczeń na raty Warszawa. Celem zadatku jest zabezpieczenie na wypadek, gdyby jedna ze stron umowy nie wykonała. Jak to działa?

Aug 9, 2010 - Zaliczka bowiem zawsze podlega zwrotowi, a zadatek - w zależności od sytuacji - może być zwrócony lub nie. Dlatego w umowie należy.

Jeśli jedna ze stron nie wykona umowy, druga może od umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu na wykonanie umowy i otrzymany zadatek zachować. Jeśli sama dała zadatek przy zawieraniu umowy może żądać od drugiej strony jego dwukrotności. Przykład: Wyobraź sobie sytuację, w której chcesz kupić samochód (Audi A6 czarne, rok prod. 2012) za cenę 100 tys. Konto Oszczędnościowe Najlepsze dla bezrobotnych. Zł i zawierasz z kontrahentem umowę przedwstępną, w której przewidziany jest zadatek w wysokości 20% ceny samochodu.

Płacisz zadatek w kwocie 20 tys. Zł i • kontrahent się rozmyśla i odmawia sprzedania samochodu – wówczas możesz od umowy odstąpić i masz prawo do żądania od kontrahenta zapłaty kwoty 40 tys. Zł; • znajdujesz inny samochód, który chcesz kupić zamiast tego, informujesz kontrahenta o swojej decyzji – kontrahent ma prawo zachowania wpłaconej kwoty zadatku, czyli 20 tys. Jeżeli dojdzie do wykonania umowy zadatek zaliczany jest na poczet kwoty, która ma być zapłacona przez stronę dającą zadatek. Jeżeli zadatku zaliczyć się nie da, bo świadczenia są różnego rodzaju, wówczas zadatek podlega zwrotowi.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl