Home... Chwilówki Śląsk od ręki

Administratorem danych jest Eniro Polska Sp. Chwilówka Sms Na Dowód od ręki. Darmowej 5000 zł Warszawa. Koszty Prowadzenia Działalności Gospodarczej 2017 na konto Warszawa more. Z siedzibą przy ul.

Postępu 14A, 02-676 Warszawa, e-mail: [email protected] Inspektor Ochrony Danych: Michał Sztąberek, e-mail: [email protected] Podane przez Kontrahenta dane osobowe w czasie nawiązywania umowy o współpracę będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji tej umowy lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (na podstawie art. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jak też w celu wykonania obowiązujących przepisów prawa - zwłaszcza z zakresu podatków, rachunkowości, czy archiwizacji danych - na podstawie art. C RODO oraz zabezpieczenia ew. Bank Smart Kontakt online here. Roszczeń – na podstawie art.

Chwilówki Śląsk
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl