Home... Cedent A Cesjonariusz miesięczne Warszawa

Windykacja ResCreditor.pl Cesja wierzytelności jest instytucją prawa cywilnego, którą regulują art. 509 - 518 Kodeksu cywilnego. Określenie normatywne tej instytucji to przelew. Istotą cesji jest przeniesienie wierzytelności w drodze umowy na osobę trzecią. Czyszczenie Basenu Ogrodowego 5000 zł Warszawa. Osoba dokonująca przeniesienia wierzytelności to cedent, a osoba nabywająca wierzytelność to cesjonariusz. Folie Do Oczka Wodnego dla zadłużonych more. Przedmiotem umowy jest wierzytelność, czyli prawo podmiotowe przysługujące wierzycielowi ( uprawnionemu ) do żądania od dłużnika ( czyli osoby zobowiązanej do spełnienia świadczenia ) spełnienia określonego świadczenia wynikającego z łączącego ich stosunku prawnego.

Przedmiotem cesji może być co do zasady każda wierzytelność, o ile jej przelewu nie wyłączają obowiązujące przepisy prawa, zastrzeżenie umowne albo właściwość zobowiązania ( tak będzie w przypadku zobowiązań o charakterze osobistym ). Przelać można wierzytelność istniejącą, choćby nawet przedawnioną, nie może ona jednak wynikać ze zobowiązania dotkniętego wadą nieważności. Obiektem cesji może być także wierzytelność zabezpieczona hipoteką ( szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera art.

Cedent A Cesjonariusz
  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl