Home... Banknet 1000 zł
Banknet

Krawat Na Dzień Chłopaka 2000 zł Warszawa. Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2018 r. Zostanie wycofany z oferty rachunek oszczędnościowy Ekstra-Konto. Certyfikaty Finansowe na dowód. Godziny Księgowań Pko 2000 zł.

Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia. Czy adres rozpoczyna się od '? Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca.

W związku z tym proponujemy Państwu po tym dniu rachunek oszczędnościowy Ekstra ZYSK, który znajduje się w aktualnej ofercie Banku i prowadzony jest na podobnych warunkach jak rachunek dotychczasowy. Rachunek oszczędnościowy Ekstra ZYSK łączy ze sobą cechy lokaty oraz rachunku i służy do gromadzenia środków pieniężnych, do których mają Państwo dostęp w każdym czasie bez utraty odsetek. Szczegółowe informacje na temat rachunku oszczędnościowego Ekstra ZYSK dostępne są na stronie internetowej oraz w placówkach Banku. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa, którzy posiadają powyższy rachunek, z prośbą o zgłaszanie się w terminie do 1 sierpnia 2018 r. Do najbliższej placówki Banku w celu podpisania aneksu do Umowy (lista i adresy placówek znajdują się na stronie internetowej ). Komunikat w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy).

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl