Home... Alegrosz 1500 zł Warszawa

Wyrażam zgodę na marketing bezpośredni wykonywany przy pomocy telekomunikacyjnych urządzeń końcowych na podany przeze mnie numer telefonu przez Eniro Polska Sp. Konto W Zagranicznym Banku A Komornik 1500 zł Warszawa.

Alegrosz Spółka Z O.o

Czêsto robi³em zakupy na Allegro, które obecnie ograniczy³em do minimum z powodu oszustów, którym zap³aci³em za wygran± aukcjê zap³aæ przez Allegro i do dzisiaj nie otrzyma³em towary minê³o ju¿ 6 miesiêcy od wp³aty i ¿adnej nadziei, ¿e otrzymam. Allegro tym oszustom konto zawiesi³o i na tym koniec. Co ja mam z tego jak straci³em kasê. Prosi³em Allegro aby nie wp³acaæ od razy, tylko po otrzymaniu przesy³ki, to zapobiegnie takim przypadkom jak mój. Ale ¿adnej odpowiedzi na mój wniosek.

Dlaczego Allegro nie chce zapobiec takim przypadkom? Mnie te¿ frajer próbowa³ oszukac i gdyby nie to ¿e sie w pore zorientowa³em ze to wszystko to jedno wielkie oszustwo, to bym byl dzi¶ prawie 10 tysiêcy z³otych w plecy.

Dostalem wiadomo¶æ na olx odno¶nie mojego sprzetu muzycznego (konsoli dj) z zapytaniem czy sprzêt dziala prawid³owo i czy jest mo¿liwo¶æ wysylki za granice (Londyn). Prosil abym odpisal na wskazany adres email. Autokapital bez weryfikacji Warszawa. Po kilku dniach rozmowy dogadalismy sie i sprzet byl juz w drodze do Londynu.

Pieni±dze mialem otrzymac w momencie dorêczenia przesylki. Na moje szczê¶cie pierwsza i jedyna proba dorêczenia nie dosz³a dodo skutku poniewa¿ nie bylo go w domu. Sprzet trafil do magazynu i czekal na odbior osobisty. Oszust nie odebral paczki, chocia¿ mial wszystko co potrzebne by ja odebraæ. Chyba bylo to dla niego zbyt du¿e ryzyko.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS
© 2018 - home-u.pl